27. Septembra 2022.

Objekti u sklopu dvorane Mladost